AKTUALNOŚCI

 

Wyniki rekrutacji 2020:

1. Przedszkole nr 4 w Rawiczu przyjęto 27 dzieci.
Najniższa liczba punktów to 6, która uprawniała do przyjęcia.
 W Przedszkolu nr 4 w Rawiczu jest jeszcze 7 wolnych miejsc.
Dzieci 2,5 letnie będą przyjęte do przedszkola jeśli we wrześniu 2020r. placówka nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami.
2. Przedszkole w Żołędnicy przyjęto 4 dzieci.
Najniższa liczba punktów to 25, która uprawniała do przyjęcia.
W Przedszkolu w Żołędnicy są jeszcze 3 wolne miejsca.
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Rawiczu :
- Oddziały sportowe kl. IV:
piłka koszykowa - najniższa liczba punktów to 35, która uprawniała do przyjęcia.
piłka nożna - najniższa liczba punktów to 39, która uprawniała do przyjęcia.
- Klasa I poza obwodem - przyjęto 1 dziecko do kl. pierwszej spoza Gminy Rawicz. Najniższa liczba punktów to 8, która uprawniała do przyjęcia.
W Szkole Podstawowej Nr 5 w Rawiczu do kl. pierwszych jest jeszcze 13 wolnych miejsc .

 


Komunikat Burmistrza Gminy


Informujemy, że dzieciom 6 - letnim, 5 - letnim, 4-letnim i 3-letnim, które uczestniczyły w rekrutacji, ale z powodu wyczerpania limitu wolnych miejsc nie dostały się do przedszkola wybranego przez rodziców, Burmistrz Gminy Rawicz wskaże pisemnie inne publiczne przedszkole, które może przyjąć dziecko. Wskazanie takie nastąpi do dnia 17 kwietnia 2020 r. (listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).
Czas pracy wskazanego przez burmistrza innego publicznego przedszkola powinien być zbliżony do czasu pracy przedszkola wybranego przez rodziców w rekrutacji.
Dzieci zamieszkałe poza gminą Rawicz oraz dzieci urodzone w 2018 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) mogą być przyjęte do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina będzie dysponowała jeszcze wolnymi miejscami.

 

 

Sposób komunikowania się


W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem prosimy rodziców o maksymalne ograniczenie osobistych wizyt w przedszkolu/szkole.
W obecnej sytuacji zalecamy i prosimy o kontaktowanie się przedszkolem/szkołą telefonicznie lub mailowo. Dokumenty przyjmowane są także w postaci skanów, do uzupełnienia w oryginale po ustaniu stanu zagrożenia. Dziękujemy za zrozumienie sytuacji i zastosowanie sie do naszej prośby.


 

UWAGA!!!

 Szanowni Rodzice,

UWAGA. Poniższe informacje nie dotyczą rodziców dzieci zgłoszonych do klas I szkół obwodowych. Przyjęcie dziecka do klasy I (ogólnodostępnej) szkoły obwodowej odbywa się z urzędu, dzieci te nie uczestniczą w rekrutacji a rodzice nie muszą podejmować żadnych dodatkowych czynności.
1) Informacje dla rodziców, którzy złożyli wniosek o przyjęcie dziecka drogą elektroniczną.
W związku z trwającą rekrutacją do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych (klas I ogólnodostępnych i oddziałów sportowych w klasach I i IV) informujemy, że:
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane terminowo, tj. dnia 17 marca 2020 r. o godz. 12.00,
ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną prosimy rodziców, aby nie przychodzili do przedszkola czy szkoły celem sprawdzenia, czy dziecko figuruje na liście; ze względów epidemiologicznych wstęp do placówek jest ograniczony
do niezbędnego minimum,
lista kandydatów zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego nie oznacza jeszcze przyjęcia dziecka i nie jest z nim równoznaczna,
informacje o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu dziecka odpowiednio do przedszkola/klasy I/oddziału sportowego/ należy sprawdzić drogą elektroniczną poprzez stronę internetową https://nabor.pcss.pl/rawicz, logując się na konto rodzica,
w dniach od 17 marca 2020 r. po godz. 12.00 do dnia 20 marca 2020 r. odbędzie się potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia dziecka odpowiednio do przedszkola/klasy I/oddziału sportowego/; dotyczy to wyłącznie dzieci zakwalifikowanych;
z uwagi na obecną sytuację potwierdzanie nie będzie odbywało się w formie pisemnego oświadczenia, lecz elektronicznie,
w celu potwierdzenia woli przyjęcia dziecka odpowiednio do przedszkola/klasy I/oddziału sportowego/ elektronicznie, należy wejść na stronę internetową https://nabor.pcss.pl/rawicz i postępować zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją,
niepotwierdzenie woli przyjęcia jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji,
ostateczny wynik rekrutacji, czyli informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka odpowiednio do przedszkola/klasy I/oddziału sportowego/ również należy sprawdzić drogą elektroniczną poprzez stronę internetową https://nabor.pcss.pl/rawicz, logując się na konto rodzica; ostateczny wynik rekrutacji ogłaszany jest dnia 24 marca 2020 r.
o godz. 12.00,
po ogłoszeniu wyników rekrutacji informacje o ewentualnych wolnych miejscach
w przedszkolach/szkołach/oddziałach sportowych będą dostępne na stronie https://nabor.pcss.pl/rawicz. Na miejsca te będzie prowadzony ewentualny nabór uzupełniający (od 04 maja 2020 r.).
Prosimy rodziców o postępowanie wg powyższych wytycznych w trosce o własne bezpieczeństwo zdrowotne oraz bezpieczeństwo pracowników przedszkoli i szkół. Prosimy
o skorzystanie z możliwości, jakie daje elektroniczna rekrutacja.
2) Dla rodziców, którzy nie złożyli wniosków drogą elektroniczną i wypełnili je w tradycyjnej, papierowej formie.
W związku z trwającą rekrutacją do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych (klas I ogólnodostępnych i oddziałów sportowych w klasach I i IV) informujemy, że:
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane terminowo, tj. dnia 17 marca 2020 r. o godz. 12.00,
ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną prosimy rodziców, aby nie przychodzili do przedszkola czy szkoły celem sprawdzenia, czy dziecko figuruje na liście; ze względów epidemiologicznych wstęp do placówek jest ograniczony
do niezbędnego minimum,
lista kandydatów zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego nie oznacza jeszcze przyjęcia dziecka i nie jest z nim równoznaczna,
informacje o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu dziecka odpowiednio
do przedszkola/klasy I/oddziału sportowego/ przekaże rodzicom pracownik przedszkola/szkoły drogą telefoniczną; prosimy cierpliwie oczekiwać na kontakt telefoniczny ze strony pracownika przedszkola/szkoły,
w dniach od 17 marca 2020 r. po godz. 12.00 do dnia 20 marca 2020 r. odbędzie się potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia dziecka odpowiednio
do przedszkola/klasy I/oddziału sportowego/; dotyczy to wyłącznie dzieci zakwalifikowanych,
z uwagi na obecną sytuację potwierdzanie nie będzie odbywało się w formie pisemnego oświadczenia; pracownik przedszkola/szkoły informujący rodzica telefonicznie
o zakwalifikowaniu dziecka zapyta jednocześnie czy rodzic potwierdza wolę przyjęcia
i oznaczy w systemie elektronicznym odpowiednią, udzieloną przez rodzica odpowiedź;
niepotwierdzenie woli przyjęcia jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji,
ostateczny wynik rekrutacji, czyli informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka
odpowiednio do przedszkola/klasy I/oddziału sportowego/ również przekaże rodzicom pracownik przedszkola/szkoły drogą telefoniczną w dniach od 24.03.2020 r.
po godz. 12.00 do 25 marca 2020 r.,
po ogłoszeniu wyników rekrutacji informacje o ewentualnych wolnych miejscach
w przedszkolach/szkołach/oddziałach sportowych będą dostępne na stronie https://nabor.pcss.pl/rawicz. Na miejsca te będzie prowadzony ewentualny nabór uzupełniający (od 04 maja 2020 r.).
Prosimy rodziców o postępowanie wg powyższych wytycznych w trosce o własne bezpieczeństwo zdrowotne oraz bezpieczeństwo pracowników przedszkoli i szkół. Prosimy, by nie dzwonić samodzielnie do przedszkoli/szkół, lecz oczekiwać na kontakt ze strony placówki. Pozwoli nam to na sprawne działanie i pozwoli uniknąć blokowania linii telefonicznej. Kontakt telefoniczny z rodzicami będzie następował wg kolejności alfabetycznej.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 odbywa siędrogą elektroniczną poprzez stronę internetową

https://nabor.pcss.pl/rawicz

Kliknij w link, aby przejść do strony dedykowanej naborowi.

 

DRODZY RODZICE!

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Przedszkole i szkoła zostają kategorycznie zamknięte od 16 marca (poniedziałku) do 25 marca br. (środy).

 

SZANOWNI RODZICE!

W związku z zaistniałą sytuacją na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce "RODZICE" znajdują się zadania i zagadnienia, które uczniowie są zobowiazani wykonać na czas zawieszenia lekcji.


 • Spotaknie z kosmetologiem

  Dnia 19.02.2020 r  nasze przedszkole odwiedziła Pani Małgorzata Pernak- kosmetolog- podolog. Z zaangażowaniem opowiadała dzieciom o swoim zawodzie. Spotkanie urozmaiciły kolorowe tatuaże z brokatu oraz nauka makijażu. Dziękujemy za miłe spotkanie ... [więcej]
 • Balik w przedszkolu

  Jak co roku w karnawale w naszym przedszkolu odbył się oczekiwany przez dzieci balik karnawałowy,  obok księżniczek, wróżek, rycerzy, muszkieterów, piratów czy żołnierzy - komandosów, pojawiły się postaci z ulubionych bajek Czerwony Kapturek, Syrenka, Kot w Butach. Po wielkiej prezentacji strojów rozpoczęły ... [więcej]
 • "Psiakość” z Olsztyńskiego Teatru Lalek

  Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Ale czy człowiek to najlepszy przyjaciel psa?. 26 lutego mieliśmy okazję po raz kolejny uczestniczyć w transmisji spektaklu internetowego teatru TVP dla szkół. W tym ogólnopolskim projekcie bierzemy udział już 3 rok. Tym razem uczniowie z klasy Va obejrzeli na żywo ... [więcej]
 • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

  Dnia 21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, ustanowiony przez UNESCO w 1999 r.  Uczniowie odwiedzający tego dnia bibliotekę szkolną mieli okazję sprawdzić swoje zdolności lingwistyczne. Służyły temu zadania polegające na układaniu jak najdłuższych zdań, ... [więcej]
 • Walentynki w Bibliotece szkolnej

  Walentynki to czas miłości, radości i życzliwości. ... [więcej]
 • Pasowanie na czytelnika

  Najmłodsi uczniowie naszej szkoły zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Pasowanie rozpoczęła część artystyczna ... [więcej]
 • Warsztaty świąteczne - 09.12. 2019

  Święta tuż, tuż więc w naszym przedszkolu zorganizowaliśmy dzieciom świąteczne warsztaty plastyczne z udziałem dzieci i ich rodziców. Nasza sala przedszkolna na moment zamieniła się w pracownie plastyczną, w której działo się wiele ciekawych rzeczy. Rodzice odkrywali w sobie talenty plastyczne, a dzieci zamieniły się w prawdziwych ... [więcej]
 • Z wizytą u Świętego Mikołaja

  04.12.2019 r. "Niedźwiadki", "Wiewiórki" oraz "Sówki" wybrały się do "Nenufar Club" w Kościanie na spotkanie ze Św. Mikołajem. Dzieci rozpoczęły swoją przygodę od rozmowy i zabawy z Gospodynią, Góralem, Łosiem oraz Delfinem Nufrikiem, którzy wspólnie wprowadzili ... [więcej]
 • VX Przegląd Recytatorski

  04.12.2019 r. w Przedszkolu nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu odbył się XV Przegląd Recytatorski pod hasłem "Pory Roku". Nasze przedszkole reprezentowała Zofia Zagacka z gr. "Niedźwiadki" oraz Gabriela Andrzejewska z gr. "Wiewiórki". Przedstawicielką Przedszkola w Żołędnicy była Lena Neumann. Dziewczynki ... [więcej]
 • Projekt marchewka

  W dniach od 18 - 22 listopada w Przedszkolu w Żołędnicy realizowano Projekt badawczy " Marchewka" . Dzieci podejmowały różne działania i eksperymenty. Obserwowaliśmy marchewki i ich natkę. Szukaliśmy w sali marchewek i przeliczaliśmy je. Przeskakiwaliśmy przez marchewki. ... [więcej]


<<<  -  1  2  3  4  5  6  -  >>>

  

  

Kontakt