AKTUALNOŚCI

 

Wyniki rekrutacji 2020:

1. Przedszkole nr 4 w Rawiczu przyjęto 27 dzieci.
Najniższa liczba punktów to 6, która uprawniała do przyjęcia.
 W Przedszkolu nr 4 w Rawiczu jest jeszcze 7 wolnych miejsc.
Dzieci 2,5 letnie będą przyjęte do przedszkola jeśli we wrześniu 2020r. placówka nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami.
2. Przedszkole w Żołędnicy przyjęto 4 dzieci.
Najniższa liczba punktów to 25, która uprawniała do przyjęcia.
W Przedszkolu w Żołędnicy są jeszcze 3 wolne miejsca.
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Rawiczu :
- Oddziały sportowe kl. IV:
piłka koszykowa - najniższa liczba punktów to 35, która uprawniała do przyjęcia.
piłka nożna - najniższa liczba punktów to 39, która uprawniała do przyjęcia.
- Klasa I poza obwodem - przyjęto 1 dziecko do kl. pierwszej spoza Gminy Rawicz. Najniższa liczba punktów to 8, która uprawniała do przyjęcia.
W Szkole Podstawowej Nr 5 w Rawiczu do kl. pierwszych jest jeszcze 13 wolnych miejsc .

 


Komunikat Burmistrza Gminy


Informujemy, że dzieciom 6 - letnim, 5 - letnim, 4-letnim i 3-letnim, które uczestniczyły w rekrutacji, ale z powodu wyczerpania limitu wolnych miejsc nie dostały się do przedszkola wybranego przez rodziców, Burmistrz Gminy Rawicz wskaże pisemnie inne publiczne przedszkole, które może przyjąć dziecko. Wskazanie takie nastąpi do dnia 17 kwietnia 2020 r. (listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).
Czas pracy wskazanego przez burmistrza innego publicznego przedszkola powinien być zbliżony do czasu pracy przedszkola wybranego przez rodziców w rekrutacji.
Dzieci zamieszkałe poza gminą Rawicz oraz dzieci urodzone w 2018 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) mogą być przyjęte do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina będzie dysponowała jeszcze wolnymi miejscami.

 

 

Sposób komunikowania się


W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem prosimy rodziców o maksymalne ograniczenie osobistych wizyt w przedszkolu/szkole.
W obecnej sytuacji zalecamy i prosimy o kontaktowanie się przedszkolem/szkołą telefonicznie lub mailowo. Dokumenty przyjmowane są także w postaci skanów, do uzupełnienia w oryginale po ustaniu stanu zagrożenia. Dziękujemy za zrozumienie sytuacji i zastosowanie sie do naszej prośby.


 

UWAGA!!!

 Szanowni Rodzice,

UWAGA. Poniższe informacje nie dotyczą rodziców dzieci zgłoszonych do klas I szkół obwodowych. Przyjęcie dziecka do klasy I (ogólnodostępnej) szkoły obwodowej odbywa się z urzędu, dzieci te nie uczestniczą w rekrutacji a rodzice nie muszą podejmować żadnych dodatkowych czynności.
1) Informacje dla rodziców, którzy złożyli wniosek o przyjęcie dziecka drogą elektroniczną.
W związku z trwającą rekrutacją do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych (klas I ogólnodostępnych i oddziałów sportowych w klasach I i IV) informujemy, że:
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane terminowo, tj. dnia 17 marca 2020 r. o godz. 12.00,
ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną prosimy rodziców, aby nie przychodzili do przedszkola czy szkoły celem sprawdzenia, czy dziecko figuruje na liście; ze względów epidemiologicznych wstęp do placówek jest ograniczony
do niezbędnego minimum,
lista kandydatów zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego nie oznacza jeszcze przyjęcia dziecka i nie jest z nim równoznaczna,
informacje o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu dziecka odpowiednio do przedszkola/klasy I/oddziału sportowego/ należy sprawdzić drogą elektroniczną poprzez stronę internetową https://nabor.pcss.pl/rawicz, logując się na konto rodzica,
w dniach od 17 marca 2020 r. po godz. 12.00 do dnia 20 marca 2020 r. odbędzie się potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia dziecka odpowiednio do przedszkola/klasy I/oddziału sportowego/; dotyczy to wyłącznie dzieci zakwalifikowanych;
z uwagi na obecną sytuację potwierdzanie nie będzie odbywało się w formie pisemnego oświadczenia, lecz elektronicznie,
w celu potwierdzenia woli przyjęcia dziecka odpowiednio do przedszkola/klasy I/oddziału sportowego/ elektronicznie, należy wejść na stronę internetową https://nabor.pcss.pl/rawicz i postępować zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją,
niepotwierdzenie woli przyjęcia jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji,
ostateczny wynik rekrutacji, czyli informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka odpowiednio do przedszkola/klasy I/oddziału sportowego/ również należy sprawdzić drogą elektroniczną poprzez stronę internetową https://nabor.pcss.pl/rawicz, logując się na konto rodzica; ostateczny wynik rekrutacji ogłaszany jest dnia 24 marca 2020 r.
o godz. 12.00,
po ogłoszeniu wyników rekrutacji informacje o ewentualnych wolnych miejscach
w przedszkolach/szkołach/oddziałach sportowych będą dostępne na stronie https://nabor.pcss.pl/rawicz. Na miejsca te będzie prowadzony ewentualny nabór uzupełniający (od 04 maja 2020 r.).
Prosimy rodziców o postępowanie wg powyższych wytycznych w trosce o własne bezpieczeństwo zdrowotne oraz bezpieczeństwo pracowników przedszkoli i szkół. Prosimy
o skorzystanie z możliwości, jakie daje elektroniczna rekrutacja.
2) Dla rodziców, którzy nie złożyli wniosków drogą elektroniczną i wypełnili je w tradycyjnej, papierowej formie.
W związku z trwającą rekrutacją do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych (klas I ogólnodostępnych i oddziałów sportowych w klasach I i IV) informujemy, że:
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane terminowo, tj. dnia 17 marca 2020 r. o godz. 12.00,
ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną prosimy rodziców, aby nie przychodzili do przedszkola czy szkoły celem sprawdzenia, czy dziecko figuruje na liście; ze względów epidemiologicznych wstęp do placówek jest ograniczony
do niezbędnego minimum,
lista kandydatów zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego nie oznacza jeszcze przyjęcia dziecka i nie jest z nim równoznaczna,
informacje o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu dziecka odpowiednio
do przedszkola/klasy I/oddziału sportowego/ przekaże rodzicom pracownik przedszkola/szkoły drogą telefoniczną; prosimy cierpliwie oczekiwać na kontakt telefoniczny ze strony pracownika przedszkola/szkoły,
w dniach od 17 marca 2020 r. po godz. 12.00 do dnia 20 marca 2020 r. odbędzie się potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia dziecka odpowiednio
do przedszkola/klasy I/oddziału sportowego/; dotyczy to wyłącznie dzieci zakwalifikowanych,
z uwagi na obecną sytuację potwierdzanie nie będzie odbywało się w formie pisemnego oświadczenia; pracownik przedszkola/szkoły informujący rodzica telefonicznie
o zakwalifikowaniu dziecka zapyta jednocześnie czy rodzic potwierdza wolę przyjęcia
i oznaczy w systemie elektronicznym odpowiednią, udzieloną przez rodzica odpowiedź;
niepotwierdzenie woli przyjęcia jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji,
ostateczny wynik rekrutacji, czyli informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka
odpowiednio do przedszkola/klasy I/oddziału sportowego/ również przekaże rodzicom pracownik przedszkola/szkoły drogą telefoniczną w dniach od 24.03.2020 r.
po godz. 12.00 do 25 marca 2020 r.,
po ogłoszeniu wyników rekrutacji informacje o ewentualnych wolnych miejscach
w przedszkolach/szkołach/oddziałach sportowych będą dostępne na stronie https://nabor.pcss.pl/rawicz. Na miejsca te będzie prowadzony ewentualny nabór uzupełniający (od 04 maja 2020 r.).
Prosimy rodziców o postępowanie wg powyższych wytycznych w trosce o własne bezpieczeństwo zdrowotne oraz bezpieczeństwo pracowników przedszkoli i szkół. Prosimy, by nie dzwonić samodzielnie do przedszkoli/szkół, lecz oczekiwać na kontakt ze strony placówki. Pozwoli nam to na sprawne działanie i pozwoli uniknąć blokowania linii telefonicznej. Kontakt telefoniczny z rodzicami będzie następował wg kolejności alfabetycznej.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 odbywa siędrogą elektroniczną poprzez stronę internetową

https://nabor.pcss.pl/rawicz

Kliknij w link, aby przejść do strony dedykowanej naborowi.

 

DRODZY RODZICE!

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Przedszkole i szkoła zostają kategorycznie zamknięte od 16 marca (poniedziałku) do 25 marca br. (środy).

 

SZANOWNI RODZICE!

W związku z zaistniałą sytuacją na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce "RODZICE" znajdują się zadania i zagadnienia, które uczniowie są zobowiazani wykonać na czas zawieszenia lekcji.


 • Odwiedziny górnika

  W dniu dzisiejszym do przedszkolaków wybrał się w odwiedziny pan Tomek Wojnar , górnik gazowy .Odwiedziny odbyły się z okazji zbliżającego się święta wszystkich Górników - Barbórki,która obchodzą 4 grudnia. Pan Tomek przy pomocy wyświetlanego filmu przeprowadził pogadankę z przedszkolakami, dotyczącą ... [więcej]
 • Przedstawienie ekologiczne „Rajska wyspa”

   2 grudnia 2019r. klasy Ia, Ib i IIIa wzięły udział w spektaklu pt. „ Rajska wyspa”, który odbył się w Domu Kultury w Rawiczu. Poruszał on zagadnienia związane z niską emisją, smo­giem, zanieczyszcze­niem powi­etrza, seg­re­gacją odpadów, elek­trośmieci­ami i degradacją środowiska ... [więcej]
 • Teatralne kukiełki w kl. 1

   Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę oraz zwiększa poczucie własnej wartości. Zrobienie kukiełek oraz zabawa pierwszaków w teatr, stały się okazją do wspaniałej zabawy, dającej wiele satysfakcji. ... [więcej]
 • Kolejna audycja w przedszkolu

   Naszym gościem był Pan Jarosław Maćkowiak, który zaprezentował dzieciom perkusję oraz udzielił cennych wskazówek ... [więcej]
 • Dzień Pluszowego Misia w przedszkolu.

   Każda grupa przedszkolna dnia 25.11 obchodziła święto pluszowego misia. Przedszkolaki w tym szczególnym dniu mogły zabrać do przedszkola swoich mięciutkich przyjaciół. Dzieci na zajęciach opowiadały o ukochanych maskotkach, o tym jak mają na imię czy co lubią robić z nimi najbardziej. Były zabawy, bajki, opowiadania ... [więcej]
 • Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

  20 listopada, jak co roku, przypada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W tym roku był to szczególny dzień , bo obchodzony był po raz 30. Nasze przedszkolaki poznały w tym dniu "swoje prawa". Dowiedziały się , że każdemu dziecku,niezależnie od koloru skóry , wyznania czy pochodzenia , przysługują takie same prawa - prawa ... [więcej]
 • Baśń o trzech konikach

  Dnia 20 listopada czwartoklasiści skorzystali z zaproszenia i na żywo obejrzeli "Baśń o trzech konikach" z Teatr Animacji w Poznaniu w ramach Internetowego Teatru Telewizji dla Szkół. To była piękna prosta opowieść, która przypomina, ... [więcej]
 • Wojna w szkole.

  15 listopada 2019r.  w godzinach popołudniowych,  nasza szkoła literalnie zmieniła się  w pole bitwy. Pod ... [więcej]
 • Zwiedzamy fabrykę mebli.

  W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie klasy 6c uczestniczyli w zawodoznawczej wycieczce do fabryki mebli Fritz Hansen w Rawiczu. Była to wspaniała okazja, aby zobaczyć, jak wygląda codzienna praca stolarzy, lakierników, tapicerów, technologów i magazynierów. Uczniowie poznali wszystkie etapy produkcji ... [więcej]
 • Super Czytelnik

  Tytuł październikowego Super Czytelnika otrzymał Tobiasz Jankowski, uczeń klasy III A. Tytuł ten przyznawany jest każdego miesiąca uczniom, dla których czytanie jest pasją i zawsze znajdują czas na dobrą książkę. Są to uczniowie, którzy wypożyczają i czytają najwięcej książek, przekazują swoje opinie o nich, ... [więcej]


<<<  -  1  2  3  4  5  6  -  >>>

  

  

Kontakt