BIBLIOTEKA

 

 

        
 

                                     

Książka - to mistrz, co darmo nauki udziela,

kto ją lubi - doradcę ma i przyjaciela,

który z nim smutki dzieli, pomaga radości,

chwilę nudów odpędza, osładza cierpkości”.

(A. Grabowski)

                                                                                                 

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli do odwiedzenia naszej biblioteki. Podstawowym zadaniem biblioteki jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru. Jednak poza tym biblioteka zajmuje się działalnością dydaktyczną. Odbywa się to
w formie prowadzenia lekcji bibliotecznych, organizowaniu wystaw, akcji, realizowaniu projektów edukacyjnych. W naszej bibliotece znajdują się zbiory z literatury pięknej i popularnonaukowej.

Czytelnikom oferujemy:
- księgozbiór liczący 6439 tys. woluminów,
- zbiór kaset wideo,
- encyklopedie i programy medialne,
- czasopisma dla uczniów,
- dokumenty wewnątrzszkolne.

Uroczystości  biblioteczne, które stały się tradycją szkoły to:
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych i towarzyszące mu konkursy i akcje
Pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników
Majowe Święto Książki i towarzyszące mu konkursy i akcje
Konkurs o tytuł Mistrza Pięknego Czytania
Konkurs „Magiczny Świat Poezji”
Dbając o rozwój zainteresowań czytelniczych oraz kształtowanie nawyków czytania zapraszam uczniów od wtorku do piątku przed lekcjami na czytanie.

 

 

Biblioteka zaprasza!

 

poniedziałek 7.30 -7.45

                     9.25- 15.30

wtorek          6.50 – 11.35
                   13. 20 – 14. 30

środa            6.50 – 7. 45
                     8.30 – 10.10

czwartek       6.50 – 14. 30

piątek            6.50 – 12.35
                              14.15 – 16.00REGULAMIN BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2

W RAWICZU

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice. 
2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
• wypożyczając je do domu,
• czytając lub przeglądając na miejscu ( księgozbiór podręczny, czasopisma ),
wypożyczając lub przeglądając w pracowniach (komplety przekazywane do pracowni).
3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca oraz 1 wydawnictwo specjalne na okres 2 tygodni. Wykorzystane materiały powinny być zwrócone w wyznaczonym czasie, gdyż czekają na nie inni czytelnicy. 
4. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi. 
5. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej ( zniszczonej ).
6. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
7. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

    Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej to pracownia komputerowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Daje to możliwość korzystania z komputerów oraz Internetu szeroko pojętej społeczności szkolnej. Obecnie do dyspozycji użytkowników są cztery komputerów zaopatrzone w zestawy słuchawkowe. Najczęściej z pracowni korzystają uczniowie oraz nauczyciele w czasie swoich lekcji wolnych oraz po zakończonych zajęciach szkolnych.
Pracowania jest czynna dla uczniów, pracowników szkoły i społeczności lokalnej w godzinach pracy biblioteki.


 

  

Kontakt