• ...

  Konkursu Recytatorski Rozstrzygnięty

  18 lutego odbyła się czwarta edycja szkolnego
  konkurs recytators
  kiego „Magiczny świat poezji Jana Brzechwy
  i
  Juliana Tuwima”. Miał on na celu zainteresowanie dzieci poezją,
  kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
  rozwijanie zdolności recytatorskich,
  oraz promowanie
  kultury żywego słowa wśród dzieci. Jego uczestnikami
  byli uczniowie klas I-III, których zadaniem było
  przygotowanie interpretacji wybranego utworu
  Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima.
  Poziom wystąpień był niezwykle wysoki i wyrównany,
  a
  uczniowie zaprezentowali profesjonalne umiejętności recytatorskie.
  Jury w ogólnej ocenie brało  pod uwagę takie kryteria,
  jak: interpretacja wiersza, pamięciowe opanowanie tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny.

  Zwycięzcami konkursu zostali:
  I miejsce:
  Ewa Kasprzak
  II miejsce
  : Lena Szerment
  III miejsce
  : Wiktoria Kukla
  Wyróżnienia
  otrzymali: Julianna Szwedler, Dominika Żabińska, Patryk Muszalski, Zosia Kaczmarek,
  Zuzanna Kuczyńska, Karol Świderski, Filip Sztulpa.

  Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.
  Gratulujemy.


   

 

  

Kontakt