• BEZPIECZNE FERIE

    WZOREM LAT UBIEGŁYCH W NASZEJ SZKOLE ZORGANIZOWANO AKCJĘ "BEZPIECZNE FERIE". ODPOWIEDZIELIŚMY NA APEL PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ I PRZYGOTOWALIŚMY WARSZTATY POD HASŁEM "PATENT NA BEZPIECZNE FERIE".  CELEM WARSZTATÓW BYŁO PODNIESIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W CZASIE ZIMOWEGO ODPOCZYNKU, BEZTROSKIEJ ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU. UCZNIOWIE WYKONALI PIĘKNE PRACE PLASTYCZNE, KTÓRE ZOSTAŁY WYEKSPONOWANE NA TERENIE SZKOŁY. WSZYSCY UCZESTNICY WARSZTATÓW ZOSTALI NAGRODZENI UPOMINKAMI, KTÓRE UFUNDOWAŁA RADA RODZICÓW.

    BARBARA MOŁDA, BEATA MAĆKOWIAK

 

  

Kontakt