• Junior Media w szkole

  W naszej szkole realizowany jest Ogólnopolski Projekt Edukacyjny
  D
  zienników Regionalnych Junior Media.
  Uczniowie klasy 5a publikuj
  ą swoje artykuły na internetowej
  platformie do tworzenia gazet.
  Powstaj
  ą one na szablonach prawdziwych dzienników regionalnych.
  Junior Media to zar
  ówno zabawa, jak i nauka dziennikarstwa,
  uczestnicy programu bowiem maj
  ą możliwość uzyskania wskazówek
  od profesjonalnych dziennikarzy i reporter
  ów.
  Mog
  ą także uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach dziennikarskich
  oraz ciekawych konkursach.
  Projekt pozwala rozpocz
  ąć młodym ludziom przygodę z mediami,
  rozwija
  ć umiejętności językowe, dzielić się pasjami.
  Jeśli pojawią się osoby zainteresowane dziennikarstwem,
  które chciałyby dołączyć do projektu, proszę o kontakt z nauczycielem języka polskiego
  Renatą Iżykowską.

 

  

Kontakt