• ...

  Otrzymaliśmy certyfikat Zaczytana szkoła!

  Biblioteka szkolna wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie „Zaczytana Szkoła”, zorganizowanym przez
  Studium Prawa Europejskiego w Warszawie, uzyskując certyfikat.
  Wypełnianie założeń konkursowych trwało od maja do grudnia 2017 r.
  i polegało na wykonaniu 10 zadań przesłanych przez organizatora. Całość działań miała na celu rozwijanie czytelnictwa
  dzieci i młodzieży. Koordynatorami konkursu była p. Elżbieta Jarosz i p. Ewa Zaremba. Uczniowie, chętnie włączali się w prace czytelnicze,
  plastyczne i literackie. Efektem wszystkich podejmowanych w ramach konkursu przedsięwzięć jest, poza uzyskaniem certyfikatu,
  znaczący wzrost wypożyczeń bibliotecznych.

 

  

Kontakt