NAUCZYCIELE

 

Dyrekcja

Dyrektor zespołu Michał Bródka
Zastępca Dyrektora zespołu        Dorota Biernat
Zastępca Dyrektora zespołu Balladyna Pabjan

 

 

Nauczyciele

Język polski Anita Biernat, Ewa Zaremba, Renata Stach
Język angielski Ewa Kozioł, Alicja Kubicz-Ginter, Natalia Fibich
Historia Ewa Zaremba
Wiedza o społeczeństwie Rafał Dziewięcki
Przyroda Dorota Biernat, Beata Maćkowiak, Barbara Mołda
Biologia Dorota Biernat
Geografia Hanna Janura
Fizyka i chemia Bożena Mosiądz
Język niemiecki Małgorzata Pięta
Matematyka Agnieszka Zimoch, Piotr Grzelczak, Hanna Kowalska
Plastyka Beata Niepiekło-Bąk
Muzyka Przemysław Nowicki
Zajęcia komputerowe i informatyka Piotr Grzelczak, Agnieszka Zimoch
Zajęcia techniczne i technika Piotr Grzelczak
Wychowanie fizyczne Michał Bródka, Marta Cieślak, Małgorzata Szczot, Adam Pióro,
Wojciech Bzdęga
Edukacja dla bezpieczeństwa Przemysław Nowicki
Religia Iwona Małyga, Regina Szwarc
Pedagog Iwona Kotowska
Logopeda Joanna Micor
Biblioteka Elżbieta Jarosz
Świetlica

Iwona Kotowska, Bożena Kowalska, Alicja Kubicz-Ginter, Marta Siecla,
Regina Szwarc

Edukacja wczesnoszkolna           Bożena Kowalska, Barbara Mołda, Beata Maćkowiak, 
Stefania Piechowiak,
Katarzyna Szymkowiak, Ewelina Suwalska

Wychowanie przedszkolne

Dorota Latusek, Kinga Ryznar, Joanna Micor, Małgorzata Cicha,
Karolina Sadowska, Justyna Czajka, Barbara Stasik

Rewalidacja Ewelina Suwalska
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Balladyna Pabjan, Małgorzata Cicha
Zajęcia rozwijające kompetencje
emocjonalno-społeczne
Karolina Sadowska

 

 


 


 


 


 

  

Kontakt