RADA RODZICÓW

 

Przewodnicząca Sylwia Jóska
W-ce Przewodniczący       Dawid Starczewski
Skarbnik Joanna Osipowicz - Kasprzak
Sekretarz Agnieszka Kuczyńska
Członek Marta Jankowska
Członek Magdalena Ratajczak
Członek Magdalena Robaszewska
Członek Patrycja Niwczyk
Członek Magdalena Kończak
Członek Anna Kędzia
Członek Agnieszka Zdobylak
Członek Alicja Pietrzyk
Członek Jolanta Machowiak
Członek Anna Zmuda
Członek

Aleksandra Szymanowska

Członek Paulina Szmelter - Cugier
   
Komisja Rewizyjna Anna Ławniczak, Anna Pytiak, Agnieszka Witkowska

 

 

 


 

  

Kontakt