SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Przewodniczący: Marita Ziętek

Z-ca przewodniczącego: Julia Rutkowska

Skarbnik: Maciej Bołuńdź

Sekretarz: Maria Fibich


  

Kontakt