ZADANIA KONKURSOWE Z MATEMATYKI

MatMistrz


MatMistrz jest konkursem matematycznym dla uczniów szkoły podstawowe z klas IV-VIII. Jego zadaniem jest rozwijać w uczniach samodzielność, twórcze myślenie, systematyczność, samodyscyplinę oraz potrzebę podejmowania intelektualnych wyzwań. Pozwala rozbudzać potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty matematyczne.

Zadania konkursowe (znajdują się poniżej) nie wymagają dużej wiedzy szkolnej, bardziej wyobraźni i logicznego myślenia oraz kojarzenia faktów. Materiał konkursowy uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania. 

Udział w konkursie pomaga uczestnikom zdobyć dodatkowe oceny z aktywność oraz punkty w zachowaniu. Ułatwia osiąganie lepszych ocen w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i usystematyzowaniu wiedzy i umiejętności.

Konkurs promuje i premiuje osiągnięcia uczniów poprzez wręczenie zwycięzcom upominków i dyplomów.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

 

Zadania MatMistrz

Październik:

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

Listopad:

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

Grudzień:

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

Styczeń:

klasa 4

klasa 5

klasa 6

 

klasa 7

   

  

Kontakt