BIBLIOTEKA

 

 

        
 

                                     

Książka - to mistrz, co darmo nauki udziela,

kto ją lubi - doradcę ma i przyjaciela,

który z nim smutki dzieli, pomaga radości,

chwilę nudów odpędza, osładza cierpkości”.

(A. Grabowski)

                                                                                                 

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli do odwiedzenia naszej biblioteki. Podstawowym zadaniem biblioteki jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru. Jednak poza tym biblioteka zajmuje się działalnością dydaktyczną. Odbywa się to
w formie prowadzenia lekcji bibliotecznych, organizowaniu wystaw, akcji, realizowaniu projektów edukacyjnych. W naszej bibliotece znajdują się zbiory z literatury pięknej i popularnonaukowej.

Czytelnikom oferujemy:
- księgozbiór liczący 7496  woluminów,
- zbiór kaset wideo,
- encyklopedie i programy medialne,
- czasopisma dla uczniów,
- dokumenty wewnątrzszkolne.

Uroczystości  biblioteczne, które stały się tradycją szkoły to:
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych i towarzyszące mu konkursy i akcje
Pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników
Majowe Święto Książki i towarzyszące mu konkursy i akcje
Konkurs o tytuł Mistrza Pięknego Czytania
Konkurs „Magiczny Świat Poezji”
Dbając o rozwój zainteresowań czytelniczych oraz kształtowanie nawyków czytania zapraszam uczniów od wtorku do piątku przed lekcjami na czytanie.

 

 

Biblioteka zaprasza!

 

poniedziałek 7.20 -14.20

                    

wtorek          7.30 – 14.30
                  

środa            7.30 – 14. 30
                    

czwartek       7.30 – 14. 30
                     

piątek            9.25 11.25
                            REGULAMIN BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2

                                                                                                                                    W RAWICZU

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice. 
2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
• wypożyczając je do domu,
• czytając lub przeglądając na miejscu ( księgozbiór podręczny, czasopisma ),
wypożyczając lub przeglądając w pracowniach (komplety przekazywane do pracowni).
3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca oraz 1 wydawnictwo specjalne na okres 2 tygodni. Wykorzystane materiały powinny być zwrócone w wyznaczonym czasie, gdyż czekają na nie inni czytelnicy. 
4. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi. 
5. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej ( zniszczonej ).
6. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
7. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

    Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej to pracownia komputerowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Daje to możliwość korzystania z komputerów oraz Internetu szeroko pojętej społeczności szkolnej. Obecnie do dyspozycji użytkowników są cztery komputerów zaopatrzone w zestawy słuchawkowe. Najczęściej z pracowni korzystają uczniowie oraz nauczyciele w czasie swoich lekcji wolnych oraz po zakończonych zajęciach szkolnych.
Pracowania jest czynna dla uczniów, pracowników szkoły i społeczności lokalnej w godzinach pracy biblioteki.

Biblioteka Wirtualna

 

LEKTURY SZKOLNE DO CZYTANIA ONLINE ZE STRONY WOLNE LEKTURY.PL


KLASY I - III

Andersen Hans Christian „Baśnie” 

Konopnicka Maria „Na jagody” 

Konopnicka Maria „O krasnoludkach i sierotce Marysi” 


KLASY IV - VI


Prus Bolesław „Katarynka” 

Sienkiewicz Henryk „W pustyni i w puszczy” 
 
Grimm Jakub i Wilhelm „Baśnie” 

Burnett Frances Hodgson „Tajemniczy ogród” 

Twain Mark „Przygody Tomka Sawyera”
 

KLASY VII - VIII

 
Fredro Aleksander „Zemsta” 

Kochanowski Jan "Treny"
 
Kochanowski Jan "Pieśni"
 
Kochanowski Jan "Fraszki"
 
Mickiewicz Adam „Dziady” 

Mickiewicz Adam „Pan Tadeusz” 
 
Sienkiewicz Henryk „Quo vadis”

Sienkiewicz Henryk „Latarnik” 

Słowacki Juliusz „Balladyna”

Żeromski Stefan „Syzyfowe prace” 

Sienkiewicz Henryk „Krzyżacy”

Żeromski Stefan „Siłaczka”

 

  

Kontakt