NAUCZYCIELE

 

Dyrekcja

Dyrektor zespołu Michał Bródka
Zastępca Dyrektora zespołu        Dorota Biernat
Zastępca Dyrektora zespołu Balladyna Pabjan

 

 

Nauczyciele

Język polski Marta Skrzypczak, Renata Stach, Ewa Wasilewska, Ewa Zaremba
Język angielski Natalia Fibich, Ewa Kozioł, Alicja Kubicz-Ginter
Historia Ewa Zaremba
Wiedza o społeczeństwie Regina Szwarc
Przyroda Dorota Biernat, Beata Maćkowiak, Barbara Mołda
Biologia Dorota Biernat
Geografia Marta Siecla
Chemia Agnieszka Karpińska
Fizyka Bożena Mosiądz
Język niemiecki Małgorzata Pięta
Matematyka Piotr Grzelczak, Agnieszka Karpińska, Iwona Kotowska, Kinga Murawska, Magdalena Niedziałek
Plastyka Sylwia Trzcielińska
Muzyka Sylwia Trzcielińska
Informatyka Piotr Grzelczak, Agnieszka Karpińska
Technika Piotr Grzelczak
Wychowanie fizyczne Michał Bródka, Wojciech Bzdęga, Marta Cieślak,
Małgorzata Szczot, Adam Pióro
Edukacja dla bezpieczeństwa Magdalena Niedziałek
Religia Iwona Małyga, Regina Szwarc
Pedagog Iwona Kotowska
Logopeda Mariola, Kruszka
Biblioteka Elżbieta Jarosz
Świetlica

Alicja Kubicz-Ginter, Anna Miler, Marta Siecla, Marta Skrzypczak

Edukacja wczesnoszkolna           Bożena Kowalska, Mariola Kruszka,  Barbara Mołda, Beata Maćkowiak, 
Stefania Piechowiak,
Katarzyna Szymkowiak

Wychowanie przedszkolne

Kinga Adamek, Justyna Czajka, Iwona Głowacz, Małgorzata Jankowska,
Dorota Latusek,
Karolina Sadowska

Rewalidacja Karolina Sadowska, Ewelina Chociaj
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Małgorzata Jankowska, Balladyna Pabjan
Zajęcia rozwijające kompetencje
emocjonalno-społeczne
Karolina Sadowska

 

 


 


 


 


 

  

Kontakt