PLAN SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Szkoła promująca zdrowie - to szkoła, która tworzy warunki i podejmuje działania sprzyjające dobremu samopoczuciu, prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu społeczności szkolnej oraz podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz propagowania zdrowia. Nasza szkoła od wielu lat podejmuje zadania, mające na celu upowszechnianie zdrowego stylu życia.

 

Na podstawie wstępnej diagnozy potrzeb, zasobów szkoły w zakresie dbania o zdrowie i dobre samopoczucie całej społeczności szkolnej przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/17 oraz priorytetów MEN zespół do spraw promocji zdrowia wyłonił problemy priorytetowe będące podstawą stworzenia planu działań na okres przygotowawczy- lata aplikowania o certyfikat.

Główne zadania oraz terminy działań szkoły w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie według przeprowadzonej diagnozy wstępnej:

  1. Promocja zdrowego stylu życia poprzez aktywność ruchową oraz tworzenie bezpiecznych warunków nauki i pracy pod hasłem „Dbam o swoją kondycję, aktywny wypoczynek i bezpieczeństwo –rok szkolny 2016/2017;

  2. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez wdrażanie nawyków zdrowego odżywiania oraz dbania o higienę i kulturę osobistą pod hasłem: „ Zdrowo jem – wszystko wiem” – rok szkolny 2017/2018;

  3. Rok szkolny 2018/2019 -obejmuje plan, którego podstawą są działania uwzględniające aspekty prozdrowotne wynikające ze stosowania właściwej diety, a także spożywania zdrowych posiłków w domu oraz w szkole. W związku z tym przygotowaliśmy szereg działań do realizacji w ramach planu ,, Zdrowe nawyki żywieniowe- przeciwdziałanie otyłości.’’

  4. Rok szkolny 2019/2020 minął pod hasłem „Uśmiechem i życzliwością zarażaj innych”– Celem tego planu była praca nad podniesieniem poziomu umiejętności w zakresie radzenia sobie z napięciem emocjonalnym w sytuacjach trudnych oraz stwarzanie sytuacji obniżających poziom tego napięcia.

Zespół do spraw promocji zdrowia:

Iwona Kotowska – koordynator,

Bożena Kowalska

Agnieszka Karpińska

Mariola Kruszka

Stefania Piechowiak

Marta Siecla

Małgorzata Szczot

 

Plan Szkoły Promującej Zdrowie.doc

O ZDROWIU DLA ZDROWIA

DBAM O ZDROWIE

KULINARIA

RUCH

RYSUNKI

WODA


 

  

Kontakt