RADA RODZICÓW

 

Przewodnicząca Sylwia Jóska
W-ce Przewodniczący       Izabela Niedźwiecka
Skarbnik Joanna Osipowicz - Kasprzak
Sekretarz Agnieszka Kuczyńska
Członek Natalia Fibich
Członek Marta Siecla
Członek Anna Szymankiewicz
Członek Jolanta Machowiak
Członek Magdalena Robaczewska
Członek Paulina Starczewska
Członek Danuta Cicha
Członek Anna Kędzia
Członek Justyna Szymkowiak
Członek Paulina Kasprzak
Członek

Hanna Świderska

Członek Anna Niwczyk
Członek Roman Miler
Komisja Rewizyjna Anna Ławniczak, Angelika Szydłowska, Agnieszka Witkowska

 

 


 

  

Kontakt